Het OER is het Onderwijs- en examenreglement waarin je alle afspraken vindt die gelden met betrekking tot je studie van inschrijving tot en met afstuderen. Het bevat de rechten en plichten van de student. Door je inschrijving verbind je je ertoe kennis te nemen van en akkoord te gaan met de regels en afspraken van Verpleegschool Antwerpen. 

Bestand

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de student en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als student in vertegenwoordigd.Als  student onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je niet inschrijven.

Per semester is de opleiding opgebouwd uit theorie- en praktijklessen op school en stages in verschillende zorginstellingen, ziekenhuizen, thuiszorg,... Elk semester wordt afgesloten met een examenperiode, waarna je, mits het behalen van een deelcertificaat, naar de volgende module kan.  De reguliere vakantieperiodes van het secundair onderwijs worden gevolgd.

De kalender schooljaar 2023-2024 kan je hieronder raadplegen.

In december '21 onderging onze opleiding een doorgedreven doorlichting op basis van het beoordelingskader dat gebaseerd is op een mix van kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit voor het leerplichtonderwijs. 

Deze doorlichting resulteerde in een eindbeoordeling GUNSTIG zonder tekorten.

Nieuwe naam, nieuw adres!

Op 1 september '23 starten we op onze nieuwe locatie, Noorderlaan 52c 2060 Antwerpen!

  • de schooloppervlakte x6
  • 3 verdiepingen 
  • uitgebreidde studentenfaciliteiten
  • ruime en lichte leslokalen
  • lokalen voor zelfverwerking en zelfstudie
  • grote praktijklokalen met alle nodige voorzieningen

25 augustus ’23 18u-20u
14 december ’23         18u-20u
16 maart ’24 10u-16u
6 juni ’24 18u-20u
26 augustus ’24 18u-20u

 

Afbeelding
Reanimatieles in Verpleegschool Antwerpen.
Afbeelding
Stagecoördinatie Verpleegschool Antwerpen.