Inschrijven doe je steeds via het online inschrijvingssysteem. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om de inschrijving af te werken. Ondervind je problemen met het online inschrijven? Neem dan even contact op met de school.

  • Wil je de opleidingen starten op 1 september, dan kan je inschrijven vanaf 15 maart.
  • Wil je de opleidingen starten op 1 februari, dan kan je inschrijven vanaf 8 november.

Je bent in het bezit van een studiegetuigschrift van het zesde leerjaar beroepssecundair onderwijs (BSO). Je hebt het diploma secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO) of  een toelatingsattest uitgereikt door de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Geen getuigschrift of diploma secundair onderwijs? Buitenlands diploma? Bekijk de toelatingsvoorwaarden en check of je je kan inschrijven aan onze school. 

Ben je niet in het bezit van een getuigschrift/diploma secundair of certificaat volwassenonderwijs van meer dan 900 lestijden, dan kan je ook deelnemen aan de toelatingsproef ingericht door de school in samenwerking met AP hogeschool.

Je bent minstens 18 jaar om te opleiding te starten.

Is het nog niet duidelijk of je de opleiding kan starten, of heb je nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren

  • VDAB: verpleegkunde is een knelpuntberoep. Als werkzoekende kan je genieten van interessante voorwaarden om de opleiding verpleegkunde te volgen. Voor meer info contacteer je VDAB
  • Project 600: als je al in de verzorgingssector werkt (Verzorgende of Zorgkundige) kan je verpleegkunde studeren. De aanvraagprocedure verschilt voor de privésector en de publieke sector. Klik hier voor meer informatie over project 600.
  • #kiesvoordezorg: via dit project krijgen werknemers uit andere sectoren dan de zorgsector, de kans om via een betaalde job in de zorgsector een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige. Als je voldoet aan de voorwaarden kun je starten in ons standaardtraject. Klik hier voor meer informatie. 
  • IntegraZorg: een pilootproject waar wij aan meewerken. De doelstelling is om erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg ook bij ons aan de slag te krijgen in deze sector. Wil je meer weten, klik hier voor meer informatie.

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling krijgen voor een module uit de opleiding verpleegkunde. Dat kan op basis van elders verworven kwalificaties (EVK) of op basis van elders verworven competenties (EVC). Vrijstellingen worden nooit toegekend op vakniveau, en nooit voor niveau 4 (secundair onderwijs).

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor vrijstelling van sommige modules, neem dan zeker deze informatie door en vraag tijdig je vrijstelling aan. Dit doe je door een aanvraag te doen via de algemene mail. 

  • Je hebt met succes een 1ste semester van de bacheloropleiding verpleegkunde of vroedkunde gevolgd en daarbij alle (30) credits verworven.
  • Je hebt niet alle credits van het 1ste semester van de bacheloropleiding verworven, maar de toelatingsklassenraad kent je, op basis van je behaalde resultaten en je gepresteerde stages, toch een vrijstelling toe.
  • Je hebt geen 1ste jaar bachelor verpleegkunde gevolgd maar kunt aantonen dat je via een andere weg de nodige EVK of EVC verworven hebt

Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Heb je een andere opleiding gevolgd waarvan de inhoud overeenkomt met de door ons aangeboden modules? Dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen op basis van een eerder verworven diploma of attest. Je voegt bewijsstukken bij je aanvraag. 

Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Heb je eerdere praktijkervaring(en) opgedaan en wil je die vaardigheden of ervaring laten meetellen? Dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen op basis van eerder verworven competenties. Je voegt bewijsstukken bij je aanvraag.

Twee studenten zitten op de trap in de hal van Verpleegschool Antwerpen.