Wat vinden (oud-)studenten van de opleiding? Hoe hebben zij alles ervaren? Hebben ze vlot een job gevonden? Waarom is de opleiding aan Verpleegschool Antwerpen een goede keuze?

Christophe Compeers, oud-leerling van Verpleegschool Antwerpen is nu thuisverpleger bij Groep Mederi.

"Dat ik verpleegkundige wou worden, dat was duidelijk voor mij. Ik ben echter niet meteen gestart in HBO5 Verpleegkundige Antwerpen, maar koos voor een andere school. Na de eerste module ging ik op zoek naar een andere school. Ik heb verschillende scholen bezocht en veel leerkrachten gesproken. Uiteindelijk koos ik voor HBO5 Verpleegkunde Antwerpen.

De school was toen iets kleinschaliger dan andere gelijkaardige scholen met dezelfde opleiding. Daardoor was de begeleiding intenser en persoonlijke. Er heerste een gezellige sfeer en de leerkrachten waren echt gemotiveerd om van hun studenten degelijk opgeleide verpleegkundigen te maken.

Er werd steeds veel tijd voor reflectie voorzien. Dit was voor mij zeker nodig, omdat ik in mijn vroegere loopbaan totaal iets anders had gedaan. Daarnaast sta je in dit vak toch heel dicht bij de mens. Daar moet je goed mee leren omgaan en vraagt dan ook heel wat ondersteuning.

De kennis en kunde die ik hier heb opgedaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. 2,5 jaar later begon ik namelijk aan mijn bacheloropleiding en die heb ik met glans kunnen afronden. Na een korte periode in het ziekenhuis en woonzorgcentra, ben ik samen met mijn echtgenote (ook een oud-student van de school) een praktijk thuisverpleging begonnen.
En het leuke is: we zijn nu zelf een stageplaats van de school geworden. De band is dus nog altijd niet verbroken. Wij blijven nog altijd met een fijn gevoel terugdenken aan 'onze tijd' op HBO5 Verpleegkunde Antwerpen."